Φωτιστικά, λάμπες, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός!

9/9

Επαγγελματικός Φωτισμός

Σε Απόθεμα
13.00
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)1050 Lm Ισχύς λαμπτήρα10 W
Σε Απόθεμα
13.00
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)1050 Lm Ισχύς λαμπτήρα10 W
Σε Απόθεμα
13.00
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)1100 Lm Ισχύς λαμπτήρα10 W
Σε Απόθεμα
13.00
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)1100 Lm Ισχύς λαμπτήρα10 W
Σε Απόθεμα
150.00
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)15000 Lm Ισχύς λαμπτήρα135 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2100 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2100 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2200 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2200 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2200 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
17.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)2200 Lm Ισχύς λαμπτήρα20 W
Σε Απόθεμα
24.50
Γωνία Δέσμης (μοίρες)100° Φωτεινή Ροή (Lumen)3150 Lm Ισχύς λαμπτήρα30 W
 
Σε απόθεμα
Τιμή
Εταιρεία